การคิดค่าบริการ  

*ชื่อ Brand / ร้านค้า

*ชื่อ facebook / ig / website ของทางร้าน

*ปัจจุบันขายสินค้า ผ่านช่องทางอะไรบ้าง

*ประเภทของสินค้า(เสื้อผ้า / เครื่องสำอาง / อุปกรณ์กีฬา / อื่น ๆ)

*จำนวน SKUs ที่จะจัดเก็บในคลัง (เช่น เสื้อ 1 แบบ 4 size นับเป็น 4 SKUs)

*จำนวนสินค้าทั้งหมดที่จะจัดเก็บในคลัง(จำนวนชิ้น เช่น เสื้อ 1 ตัวนับเป็น 1 ชิ้น)

*สินค้ามี barcode หรือไม่ / บรรจุภัณฑ์เป็นอย่างไร(กล่อง/ซองพลาสติก/อื่น ๆ)

*จำนวน Orders ในปัจจุบันต่อเดือน (น้อยที่สุด/เฉลี่ย/มากที่สุด) ตอบ 3 ตัวเลข

*เบอร์โทรติดต่อกลับ

*ชื่อผู้ติดต่อ

*Email / อีเมล

*หมายเหตุ : จำเป็นต้องใส่ข้อมูล

 

60 ซอยอารีย์ 5 เหนือ

ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท

กรุงเทพมหานคร 10400


จันทร์ - ศุกร์ 8.30-17.00

เสาร์ 8.30 - 16.00

© 2015 DPX eCommerce. All rights reserved.
© 2015 DPX eCommerce. All rights reserved.


Our Company

About us

Careers

PartnerOur Company

About us

Careers

PartnerOur Contact

Contact us

02-278-2900

02-278-2600

hr@dpxlogistics.com

Social NetworkOur Contact

Contact us

02-278-2900

02-278-2600

hr@dpxlogistics.com

Social Network© 2015 DPX eCommerce. All rights reserved.